Οδηγίες Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας

Ακολουθούν οι σχετικές πληροφορίες

Επιστημονικές Ομάδες Κατάρτισης Οδηγιών Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας 
Καλλιέργειες
Σημείο επικοινωνίας για σχόλια- παρατηρήσεις

Δρ. Ζούνος Αθανάσιος, email:  
Αλεξόπουλος Αλέξανδρος, email:

Δ/νση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής

Σχετικές Αναρτήσεις