Φυτοπροστασία

Κατευθυντήριες Οδηγίες για Ελεγκτικές Αρχές στα Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα 14-06-2024
Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ορθολογική Χρήση των Γεωργικών Φαρμάκων 14-06-2024
Υπολείμματα Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων σε Τρόφιμα 11-06-2024
Αναγνώριση Πειραματικών Μονάδων Ο.Π.Π.Α. 30-05-2024
Προστατεύοντας τα Φυτά Προστατεύουμε τη Ζωή 23-05-2024
Εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες 02-05-2024
Οδηγίες Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας 01-05-2024
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι Ε.Ε. 29-02-2024
Καρποί Citrus L., Fortunella swingle, Poncirus sp. και των υβριδίων τους, με φύλλα και ποδίσκους 17-01-2024
Κυρώσεις Παραβάσεων Φυτοϋγειονομικής Νομοθεσίας 12-01-2024
Γενικοί Εθνικοί Δείκτες Εθνικού Σχεδίου Δράσης 12-12-2023
Νομοθεσία – Ανακοινώσεις – Παρουσιάσεις Βιοκτόνων 27-11-2023
Ετήσιο Πρόγραμμα Ελέγχων στα Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα 09-10-2023
Δακοκτονία 20-09-2023
'Εντυπα Ελέγχου 16-08-2023
Νέα Φυτοϋγειονομικά Διαβατήρια 20-07-2023
Ετήσιο Πρόγραμμα Ελέγχων Βιοκτόνων 25-05-2023
Οδηγοί Επιθεώρησης Επιχειρήσεων Παραγωγής και Έμπορίας Πολλαπλασιαστικού Υλικού 28-04-2023
Επίσημο Μητρώο Επαγγελματιών (Φυτοϋγειονομικό Μητρώο) 22-03-2023
Νέα Φυτοϋγειονομική Νομοθεσία 09-03-2023