Δ. Κατάλογος Παραγόντων Βιολογικής Καταπολέμησης που χρησιμοποιούνται στην περιοχή του EPPO (European Plant Protection Organization Ευρωπαϊκός και Μεσογειακός Οργανισμός Φυτοϋγείας)

Διαδρομή: Standards  LISTS of EPPO Standards Safe use of Biological Control (PM6): List of biological control agents widely used in the EPPO region
Δ/νση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής 

 

 

Σχετικές Αναρτήσεις