1η Τροποποίηση 3943/22-09-2022 του Υπομέτρου 14.1. «Καλή μεταχείριση των χοίρων ενσταβλισμένης εκτροφής» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2022 Έναρξη δεσμεύσεων

Σχετικές Αναρτήσεις