Τροποποίηση της αριθμ. 1769/393383/21.12.2023 Απόφασης Ένταξης πράξεων στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης της Δράσης 5.1.2

Περισσότερα...............

 

Σχετικές Αναρτήσεις