Καταχώριση Εγγεγραμμένων Ιπποειδών

foto horses 100323

Μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας γίνεται η καταχώριση των εγγεγραμμένων ιπποειδών, όπως ορίζονται στην παράγραφο 5, του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΕ)2021/963. Πρόσβαση έχουν εκπρόσωποι των φορέων των παραγράφων 3 και 4, του άρθρου 4 της Υ.Α. 726/107637/21.04.2021 (ΦΕΚ Β΄ 2028).

Σχετικές Αναρτήσεις