Υπολογισμός και δέσμευση e-παραβόλου για ΕΠΣΥΔ

Υπολογισμός και δέσμευση e-παραβόλου για ΕΠΣΥΔ

foto transport live animals 100323

Η  Διαχειριστική Εφαρμογή του ηλεκτρονικού συστήματος  Υπολογισμός και δέσμευση e-παραβόλου για ΕΠΣΥΔ, άφορα τις αρμόδιες αρχές παρέχοντας πληροφορίες  για τους κτηνοτρόφους που έχουν καταβάλλει (κατάλογος πληρωμών) η δεν έχουν καταβάλει (κατάλογο των  οφειλετών) το ανταποδοτικό τέλος.

  • ΚΥΑ 375/228895(ΦΕΚ Β΄3997/30.08.2021): Θέσπιση ετήσιου ανταποδοτικού τέλους για τις ανάγκες του εθνικού προγράμματος συλλογής και διαχείρισης νεκρών ζώων.

 

Σχετικές Αναρτήσεις