Παρακολούθηση δειγματοληψιών - αναλύσεων λιπασμάτων και προϊόντων λίπανσης

Παρακολούθηση δειγματοληψιών - αναλύσεων λιπασμάτων και προϊόντων λίπανσης

foto aitisiprogrammatos 090323

 

Παρακολούθηση δειγματοληψιών - αναλύσεων λιπασμάτων και προϊόντων λίπανσης
Οι επιχειρήσεις και οι δημόσιοι φορείς μπορείτε να παρακολουθείτε τις δειγματοληψίες λιπασμάτων σε εθνικό επίπεδο, καθώς και τα κρίσιμα σημεία προϊόντων βάσει ανάλυσης κινδύνου. Σκοπός είναι να μην λαμβάνονται ίδια δείγματα λιπασμάτων από διαφορετικές υπηρεσίες ελέγχου και να διενεργείται αποτελεσματικότερα και αποδοτικότερα η εποπτεία της αγοράς στον τομέα του λιπάσματος.

Θα χρειαστείτε είτε:

τους κωδικούς πρόσβασης της επιχείρησης στο Taxisnet
τους Κωδικούς Δημόσιας Διοίκησης εάν είστε δημόσιος υπάλληλος

 

 

 

 

Σχετικές Αναρτήσεις