Τιμές Τυριών Χονδρικής

foto tiri090323

 

Στόχος της εφαρμογής είναι η καταγραφή της μέσης σταθμισμένης μηνιαίας χονδρικής τιμής ανά είδος τυριού από τις αντίστοιχες παραγωγικές επιχειρήσεις".

 

Σχετικές Αναρτήσεις