Καταρροϊκός Πυρετός - Ηλεκτρονική Καταχώρηση Εμβολίων

foto online vaccine 100323

Τα εμβόλια κατά του καταρροϊκού πυρετού που διατίθενται στη χώρα μας, είναι υποχρεωτικό να καταγράφονται ηλεκτρονικά κατά την πώλησή/διάθεσή τους στους κτηνοτρόφους , ώστε να διασφαλίζεται η ιχνηλασιμότητα, να διευκολύνονται οι απαραίτητοι έλεγχοι και να είναι δυνατή η παρακολούθηση της πορείας του εμβολιασμού από τις Κτηνιατρικές Αρχές.

Διεύθυνση Υγείας των Ζώων

Σχετικές Αναρτήσεις