Αναγγελία Έναρξης Φορέων Κατάρτισης και Κέντρων Εξετάσεων Πιστοποιητικού ΟΧΓΦ

 

Οι δημόσιοι και ιδιωτικοί Φορείς Κατάρτισης και Κέντρα Εξετάσεων Χορήγησης Πιστοποιητικού Γνώσεων ΟΧΓΦ αναγγέλλουν την έναρξη  λειτουργίας τους για την έδρα τους και κάθε παράρτημα τους, σύμφωνα με τη με αριθ. πρωτ. 8197/90920/22-07-2013 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄1883).

 

Σχετικές Αναρτήσεις