Ν. 4859/26-11-2021 (ΦΕΚ Α΄228/27-11-2021) «Μέτρα διευκόλυνσης και εκσυγχρονισμού της ίδρυσης και λειτουργίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, διατάξεις για τη διενέργεια ελέγχων και την επιβολή κυρώσεων και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις»

Σχετικές Αναρτήσεις