Εφαρμογή της υποχρέωσης εκφόρτωσης από 1-01-2022

Έγγραφό αριθμ. 173/18751/21-01-2022: «Τα είδη και οι τύποι αλιείας για τους οποίους ισχύει εξαίρεση από την υποχρέωση εκφόρτωσης από 1-1-2022, αναφέρονται στον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2021/2064, ο οποίος συμπληρώνει τον Κανονισμό (ΕΕ) 1380/2013, καθώς   και στον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2018/161, ο οποίος τροποποιήθηκε από τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό(ΕΕ) 2020/2012 ως προς την καταληκτική ημερομηνία εφαρμογής του, παρατείνοντας την ισχύ της εξαίρεσης από την υποχρέωση εκφόρτωσης για τα μικρά πελαγικά είδη έως  31-12-2023

Σχετικές Αναρτήσεις