Δακοκτονία

Πληροφορίες

Παρουσίαση των ερευνητικών αποτελεσμάτων του Εργαστηρίου Εντομολογίας του Ινστιτούτου Ελιάς, Υποτροπικών φυτών και Αμπέλου Χανίων, για τη βελτίωση της μεθόδου των δολωματικών ψεκασμών στα πλαίσια των «Συγκριτικών Πειραματικών εργασιών καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2016» – Παρουσίαση της μεθόδου”

Δ/νση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων

Σχετικές Αναρτήσεις