Γεωργο περιβαλλοντικά Μέτρα

foto rules 060323Μια νέα υπηρεσία για την εξυπηρέτηση των πολιτών, στα πλαίσια της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, είναι η ψηφιακή υπηρεσία για τα γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα.

Με την υπηρεσία αυτή, δίνεται η δυνατότητα στον ενδιαφερόμενο αγρότη καθώς και στον  γεωπόνο σύμβουλό του, που συμμετέχει σε κάποιο αγροπεριβαλλοντικό μέτρο, με απλές διαδικασίες να ενημερώνεται άμεσα για την κατάσταση της αίτησης πληρωμής του (κατάσταση αίτησης-διεκπεραίωση, ύψος ενίσχυσης, ημερομηνία πίστωσης τραπεζικού λογαριασμού κλπ. ή απόρριψη με αναφορά και αιτιολόγηση των κυρώσεων της).

Σχετικές Αναρτήσεις